Sønderskov

Gå til indhold

Hoved menu:

Velkommen til Sønderskov Vandværk a.m.b.a                

Sønderskov Vandværk blev stiftet den 19. september 1946 som et andelsselskab der skulle forsyne Sønderskov og omegn. Pr. 1-1-2010 blev andelsselskabet omdannet til et a.m.b.a. og alle midler videreføres uændret.

I 1980 blev det besluttet at bygge et nyt værk, som også skulle forsyne Ugilt og Linderum med tilhørende opland. En modernisering i perioden 1997 til 2000 har gjort at værket i dag fremstår moderne med elektronisk styring og overvågning m.v.

Vandværket forsyner 334 forbrugere med drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets 6 boringer, der alle er beliggende ved vandværket på Sønderskovvej. Vandet oppumpes fra ca. 40 meters dybde.  Fra vandværket udpumpes årligt ca. 110.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere.

Sidst opdateret: 20.11.2017  
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu