Info


Velkommen til Sønderskov Vandværks nye hjemmeside.

Driftsstatus

N O R M A L  D R I F T

Hårdheden på vandet er ca. 9 dH.

 

Om vandværket

Vandværket forsyner 335 forbrugere med drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets 6 boringer, der alle er beliggende ved vandværket på Sønderskovvej. Vandet oppumpes fra ca. 40 meters dybde.  Fra vandværket udpumpes årligt ca. 110.000 kubikmeter vand til værkets forbrugere. Læs mere her

 


 

Kontakt

Sønderskov Vandværk
Sønderskovvej 270,
9800 Hjørring
E-mail.
bjarne-pedersen@post.tele.dk

Tlf.  23 30 31 66
Fax. 98 96 54 14
E-mail.
thorkild@sonderskov-vand.dk

Du kan også kontakte vandværkets bestyrelse direkte pr. telefon eller email.
Vedr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt formanden.
Vedr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt Microwa data tlf.: 70 26 93 26.

 


Antal besøgende
Besøgende: 454